top of page
CU_event_fb_cover
SIUNCIMAS

Kaimelin, katran gyvena visos parduodamos „Čiulba ulba“ gėrybės, paštomato nėr.

Dėl’ nemažo atstumo ligi arcimiauso pašto ir mūs noro gyvenc kiek cik išaina tvarau (nevažinėc mašinu Varėnon kas antrų dzienų kap būcinybės nėr), jūs užsakymus supakuosim ir nuvešim išsiųsc cik paldzienyko (pirmadienio) rytais.

 

Tep kad jei užsakysit prekių paldzienykan dzienų ar vakari, mes jau jas išsiųsim kiton nedėlion – po 7 dzienų.

bottom of page