top of page
IMG_0105.JPG
Dzūkų kultūros pescivalis

ČIULBA ULBA

Mūs pescivalis keliauna per Dzūkijos kaimus – tep daugiau sužinom ir apė tuosa kaimeliuosa gyvenusius šviesuolius, o ir visi rozu pleciam savo akiracus ir pažinstam vis kitus Dzūkijos kampelius, jų gamtų ir žmonis, jų palikimų, gyvų ir šandien.

 

Prieš atvykdamas in Veisiejų kraštų pescivalis jau atsilankė Mardasavan, kur minavojom daininykų Petrų Zalanskų, Marcinkonis, kur pažinom Juozo Averkos gyvenimo darbus, ir Subartonis, kur gerau suspažinom su lietuvių literatūros klasiku Vincu Krėvi-Mickevičium.

„Neabejotinai tai vienas kokybiškiausių ir etnokultūrine prasme vertingiausių festivalių Lietuvoje, užčiuopęs gyvą laiko užduotą problematiką. Jis kyla iš auditorijos poreikių ir kartu ją kūrybiškai ugdo. Festivalis padeda susisiekti su esama ir jau nutrūkusia tradicija, sukuria erdvę skirtingiems regiono susietiems žmonėms susiburti. Šiuo projektu skatinamas ne tik etninės kultūros ir paveldo įsiliejimas į kitus kultūros sektorius ir kraštiečių kasdienybę. Šis renginys laikytinas regioninės ir į regioniškumą nukreiptos kultūros pavyzdžiu. Festivalis susideda iš daugybės dalių, kurių kiekviena yra gerai apgalvota.“

Lietuvos kultūros taryba

(paraiškų vercinimo ekspertai)

Ištraukos iš kecvirto pescivalio (2023)

bottom of page