top of page
CU_event_fb_cover
PRIVATUMO POLICIKA

In privatumų rimtai žūrom

Prašom jūs surašyc mum cik tuos duomenis, katriej raikalyngi paruošč ir išsiųsc jūs užsakymų: jūs vardų, pavardį, adresų, el. pašto adresų ir telepono numerį. Šitų duomenų neduodam jokiai tracai šaliai; juos gauna cik siuncimo bendrovė. Jūs mokėjimų inpormacijos nesaugojam ir neplacinam.

bottom of page