top of page

 • AR PRIJIMAT SU ŠUNUKAIS?
  Prijimam, jei pažadat jais rūpycis, užčikryc, kų jiej ne agresyvūs. Pescivalin cikrai bus ir vaikucų, tai nenorėtumėm, kad kų nor išgųsdzyt ar, dar blogiau, sužalot. Dargi būt malonu, kų pescivalio pievukėn nieks neinmynt in kokį rudzio krūvełį.
 • KIEK KAINUOJA DALYVAVIMAS MOKYMUOSA, SEMINARUOSA, PASKAITOSA IR AMATŲ DYRBTUVĖSA?
  Jei jūs bilietas galioja tų dzienų, kadu ranginys vyksta, gi nieko papyldomai mokėc neraiks! In bilieto kainų inskaicyci visi ranginiai, cik nepramikit ir nepražoplykit! Ale šlamancys beigi žvangancys cikrai pravers valgydzinimo kaimelin ir pescivalio krautuvėłėn! Tebgi gal’ kokis amatinykas turės ir savo dirbinių atsivežis parduoc.
 • KADU PASKELBSIT, KUR BUS PENKTAS „ČIULBA ULBA“ IR KŲ MINĖSIM?
  Jau grait. Šitam raikalu kuram pyl’mų. Tai paskelbsim, kap cik jis bus baigtas kūrc (kovo gali arba balandzo pradzon). Ale kalendoruosa datas jau sekas žymėc: liepos 11–14! Nūnai galim išduoc cik viena, pyrmųroz minavosim neailinio talento moteriškį!
 • MATIAU PESCIVALIN DAILIŲ PARĖDŲ SU DZŪKIŠKAIS ŽODZAIS. AR SEKAS KAP NOR JŲ GAUC NE PESCIVALIN?
  Tep! Kap sykis atdarėm alektroninį krautuvį. Užsukit krautuvėn! Tį sukraulinom visa, kas likį nuog paskucinio „Čiulba ulba“, tai pasiskubykit kolai yra!
 • KADU BILIETŲ PREKYBŲ PALAISIT?
  Tadu, kadu paskelbsim vietų ir pristacysim šų metų asmenybį! Balandzin jau cikrai bus ciej pigiausi – pirmuciniai.
 • LABAI PACINKA, KŲ DAROT. AR SEKAS JŪS VEIKLŲ PAREMC?
  Tep! Būtūm labai dėkyngi! Paremc galit skyrdami VšĮ SAMANUKĖS savo 1,2% GPM – tas jum nieko nekainuos. O jei norit paremc riebiau, surašėm visa ca.
bottom of page